Dijital Materyal
DİJİTAL MATERYAL
Dijital Materyal Tasarımcısı İngilizce Öğretmenleri - 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı

02-10 Eylül 2015

ETKİNLİKLER


HAKKINDA


Projenin Adı: Dijital Materyal Tasarımcısı İngilizce Öğretmenleri


Projenin Kapsamı: Bu proje ile TÜBİTAK 2014 yılı 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları proje çağrısında açıkça belirtilen, özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak ve web tabanlı öğretim teknolojilerinin çağrı kapsamında kullanımına yönelik faaliyet ve oluşumları geliştirmek/yaygınlaştırmak amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, İngilizce öğretmenlerinin teknolojiyi öğretimle etkili bir şekilde birleştirebilme yeterliliklerinin geliştirilmesi ve teknoloji kullanımını içselleştirip derslerinin olağan bir parçası haline dönüştürmeleri hedeflenmektedir. Bu bağlamda proje, öğretmenlerin, Web 2.0 araçlarını İngilizce derslerinde etkileşimi ön plana çıkaracak şekilde uygulamalı olarak dijital içerik geliştirmelerini kapsamaktadır. Etkinlikler konaklamasız eğitim programlarını şeklinde düzenlenecektir.


Projenin Hedef Kitlesinin Seçim Yöntemi: Projenin hedef kitlesini İstanbul ili Esenler ilçesinde yer alan devlet liselerinde görev yapan İngilizce öğretmenleri oluşturacak olup; katılımcıları yapılacak yazışmalar çerçevesinde belirlenecek olan 25 İngilizce öğretmeni oluşturacaktır.


Projenin Amacı: İstanbul ili Esenler ilçesi MEB devlet liselerinde çalışan İngilizce öğretmenlerinin, tamamen ücretsiz olan Web 2.0 araçlarıyla dijital materyal geliştirme becerileri kazandırarak, teknolojiyi dersleriyle bütünleştirme yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak uygulamaya dayalı ve etkileşimli etkinlikler (hands-on activities) projenin özünü oluşturmaktadır.

Projeye katılacak İngilizce öğretmenlerine uygulamalı olarak web 2.0 teknolojileri ile derslerini (müfredat paralelinde) destekleyici kendi dijital materyallerini tasarlamaları konusunda eğitim verilecektir. Böylece, öğrencilerini daha aktif ve daha katılımcı hale nasıl getirebilecekleri ve ders müfredatını teknoloji entegrasyonu ile nasıl zenginleştirebilecekleri noktasında öğretmenlerde farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında yapılacak etkinlikler süresince İngilizce öğretmenleri grup ve bireysel çalışmalar tabi tutularak dijital materyaller hazırlamaları sağlanacaktır. İngilizce öğretmenlerinin bu süreç içerisinde teknoloji kullanımı noktasında özgüven, yeterlilik ve yaratıcılıkları geliştirilmeye çalışılacaktır.


Projenin Yöntemi: 25 İngilizce öğretmeni 9 gün süreli konaklamasız etkinliklere alınacaktır. Söz konusu katılımcılara sabah seansında (09:00-12:00), dijital içerik geliştirmek için Web 2.0 araçları tanıtılıp; bu araçlarla ders müfredatı ve öğrenim hedefleri paralelinde hazırlanan içerikler örneklendirilecek ve bu araçları kullanma becerileri geliştirilmeye çalışılacaktır.

Öğretmenlerin 2 seansta (13:00-16:00) ders müfredatlarına paralel kendi seçtikleri bir konuyla ilgili dijital içerik geliştirmesi sağlanacaktır. Beş gruba ayrılacak öğretmenlerin, geliştirecekleri materyallerde beyin fırtınası temelli tartışma ve paylaşım yapmalarına olanak sağlanacaktır. Öğretim etkinliklerinde, yazılım öğretimi süreçlerinin temelini oluşturan somut örneklerle desteklenmiş ve işbirliğine dayalı uygulama çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Etkinlikler Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bilgisayar laboratuvarında gerçekleştirilecektir. Etkinliklerde anlatım, gösterip yaptırma ve beyin fırtınasından faydanılanacaktır. Bütün web 2.0 araçları birbiriyle ilişkilendirilerek öğretmenlerin dijital öğretim materyallerini çoklu ortam kullanarak hazırlamaları ve paylaşmaları sağlanacaktır.


Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞAL


Proje Başlama Tarihi: 02 Eylül 2015

BAŞVURU FORMU


Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞAL, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, Esenler, İstanbul.

Tel: 0212 383 4877 GSM: 0505 572 3380

E-posta: info@dijmat.com

Bu proje yer almak istermisiniz?

Şartlar: Esenler ilçesinde MEB'e bağlı liselerde İngilizce Öğretmeni olarak çalışıyor olmak.

Projede yer almak için aşağıdaki formu doldurunuz.